Fotowoltaika składa się z modułów fotowoltaicznych i inwertera, czyli falownika. Moduł fotowoltaiczny potocznie zwany jest panelem fotowoltaicznym. Składają się na niego połączone szeregowo, umieszczone w obudowie ogniw fotowoltaicznych panele, które dzięki efektowi fotoelektrycznemu przekształcają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Inwerterowi zawdzięczamy przekształcanie prądu ze stałego na przemienny, którego używamy w swoich domach. W ten sposób wyprodukowany prąd może być używany na bieżąco lub magazynowany. Proces rozliczenia się ze sprzedawcą energii elektrycznej odbywa się na zasadzie opustów lub magazynowania wyprodukowanych nadwyżek prądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *