ASTA-ENERGY

Najczęściej zadawane pytania

Jaką będę miał produkcję?

Ilość energii wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną zależy od jej mocy nominalnej, położenia dachu względem południa, kąta nachylenia dachu oraz lokalizacji nieruchomości, a także pogody. Mocą nominalną określa się maksymalną moc z jaką instalacja może wytwarzać energię elektryczną w danych warunkach atmosferycznych. Przykładowo panel fotowoltaiczny o mocy 370 Wp może maksymalnie wytworzyć 0,37 kWh. Średniej wielkości instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,5 kWp może wytworzyć około 3500 kWh rocznie.

Jak działa rozliczenie z Zakładem Energetycznym?

W obecnym systemie Prosumenci sprzedają nadwyżkę energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci, która trafia na ich depozyt prosumencki we wskazanej cenie (np. lipiec 2022 r. - 659,29 zł/MWh. Jeśli będą potrzebować pobrać energię z sieci, zakupią ją w takiej samej cenie, jak wszyscy inni odbiorcy. Przykładowo operator Enea podaje, że w taryfie G11 energia kosztuje 409 zł/MWh. Cena ta jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) i ulega zmianie, jednak zazwyczaj tylko jeden raz w roku.
Do 30 czerwca 2024 r., nadwyżka energii z fotowoltaiki będzie rozliczana według średniej ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN) z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Później – według ceny godzinowej. Eksperci wskazują, że w długim horyzoncie czasowym opłacalność OZE będzie stale rosła.

Dlaczego należy przewymiarować moc paneli względem mocy falownika?

W polskich warunkach moduły fotowoltaiczne pracują z mocą nominalną zaledwie kilkanaście godzin w roku. Z tego względu, nie dostarczają do falownika maksymalnej mocy. Aby falownik osiągnął optymalną sprawność trzeba tak zaprojektować instalację i przewymiarować moc paneli, żeby falownik przez większą część roku pracował w odpowiednich warunkach.

Czy mocniejszy panel jest Lepszy?

Większa moc panelu wiąże się zazwyczaj z większym wymiarem modułu. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, który panel jest lepszy. Przy wyborze paneli do swojej instalacji należy zwracać uwagę na gwarancję i producenta, aby wybierać sprawdzonych i rzetelnych producentów oraz kierować się możliwościami montażowymi.

Gdzie można podłączyć instalację fotowoltaiczną?

Instalacje możemy podłączyć do gniazd siłowych, puszek przyłączeniowych, rozdzielnic elektrycznych pośrednich, układu pomiarowego wyposażonego w zabezpieczenie za licznikowe przy założeniu, że te miejsca spełniają minimalne wymagania techniczne dla instalacji fotowoltaicznej. Jednak optymalnym miejscem podpięcia instalacji fotowoltaicznej do sieci jest rozdzielnica główna obiektu.

Co to jest licznik dwukierunkowy?

To urządzenie montowane przez Zakład Energetyczny, które zlicza ilość energii pobranej z sieci i oddanej do sieci.

Czy Zakład Energetyczny ma obowiązek przyłączyć instalację do sieci?

Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii Zakład Energetyczny ma obowiązek przyłączyć prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną instalację OZE do sieci elektroenergetycznej.

Kto płaci za przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci?

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej koszt wymiany licznika na dwukierunkowy ponosi Zakład Energetyczny.

Czy w trakcie burzy należy wyłączyć instalację?

Nie jest to konieczne, gdyż odpowiednio wykonane instalacje są zabezpieczone ochroną przeciwprzepi􀀆ciową od strony prądu zmiennego AC i prądu stałego DC. Większość obecnie montowanych falowników posiada również wbudowane specjalne zabezpieczenia chroniące przed wyładowaniami atmosferycznymi. Dodatkowo wszystkie komponenty instalacji, takie jak konstrukcja wsporcza, falownik i skrzynki zabezpieczające są uziemione.

Jakiej obsługi wymaga instalacja?

Instalacja fotowoltaiczna jest zupełnie bezobsługowa. Zaleca się czyszczenie paneli raz do roku w celu uniknięcia spadku sprawności. Warto raz na dwa Lata wykonać przegląd instalacji i niezbędne pomiary, aby przedłużyć sprawność działania instalacji powyżej 25 lat.

Czy należy wykonywać przeglądy instalacji fotowoltaicznej?

Tak.Jak każda instalacja elektryczna, fotowoltaika również wymaga regularnych przeglądów,
Służy to bezpiecznemu i bezawaryjnemu użytkowaniu instalacji, co pozwoli właścicielowi na generowanie odpowiednej ilości prądu przez wiele Lat.

Czy mogę czyścić moduły?

W większości przypadków moduły fotowoltaiczne nie wymagają regularnego czyszczenia, a padający deszcz usuwa z ich powierzchni zalegający pył i brud. W normalnych warunkach cienka warstwa zalegającego pyłu nie wpływa negatywnie na pracę modułów i całej elektrowni. Należy pamiętać, że nie należy myć modułów w upalne dni, aby nie uszkodzić modułów. W razie konieczności umycia paneli należy to zrobić za pomocą specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do czyszczenia modułów lub miękką szmatką i wodą zdemineralizowaną lub skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Kiedy należy zastosować PPOŻ?

Zabezpieczenie przeciwpożarowe montuje się do instalacji powyżej 6,5 kWp o ile przewody solarne są wprowadzane do wnętrza budynku. W sytuacji, gdy falownik zamontowany będzie na zewnątrz budynku nie ma konieczności montażu zabezpieczenia PPOŻ. W sytuacji montażu na budynku o kubaturze powyżej 1000 m3 Lub budynku użyteczności publicznej zabezpieczenie PPOŻ jest wymagane. Zabezpieczenia PPOŻ nie wymagane także w przypadku pełnej optymalizacji na falowniku SolarEdge i Huawei oraz w przypadku instalacji na mikrofalownikach.

Jak działa zabezpieczenie PPOŻ?

Stosowane przez PROMIKA SOLAR zabezpieczenie PPOŻ działa automatycznie. Po zaniku napięcia w sieci lub po odłączeniu zasilania budynku wyłącznik PPOŻ automatycznie przerywa obwód prądu stałego na poziomie wyłącznika.

Czy cień wpływa na pracę instalacji?

Tak.Zacienienie powierzchni panelu skutkuje spadkiem mocy, dlatego tak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie instalacji.Zachowanie odpowiedniej odległości od innych obiektów, kominów czy wykuszów pozwala uniknąć zacienienia modułów w ciągu całego roku, a co za tym idzie zapewnia większy uzysk energii.

Co to jest optymalizator?

Optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne montowane przy modułach fotowoltaicznych lub w puszkach połączeniowych modułów, których podstawowym zadaniem jest ograniczenie niedopasowania prądowo-napięciowego w łańcuchu połączonych szeregowo modułów PV. Takie niedopasowanie pojawia się najczęściej w przypadku zacienienia ogniw. Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji - od kilku do kilkunastu procent.

Czy kąt nachylenia dachu jest istotny?

Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych w polskich warunkach to 35 stopni. Można go uzyskać przez odpowiednio dobraną konstrukcję wsporczą, która umożliwia montowanie paneli zarówno na dachach płaskich jak i dachach o dużym kącie nachylenia. W praktyce, w uzasadnionych przypadkach stosuje się także montaż paneli o mniejszym kącie nachylenia. Pozwala to bardziej efektywnie wykorzystać dostępną powierzchnię dachu lub gruntu przy niewielkiej zmianie w produkcji energii.

Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna dla ludzi?

Instalacja wykonana przez certyfikowanego instalatora OZE, spełnia warunki ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej. Wszystkie połączenia elektryczne są niedostępne dla przypadkowych osób, a prawidłowo dobrane zabezpieczenia i instalacja odgromowa zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego. Instalacja fotowoltaiczna nie emituje też żadnego promieniowania, jest więc całkowicie bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Czy instalacja opłaca się na naszej szerokości geograficznej?

Tak. W Polsce średnia wartość nasłonecznienia wynosi 1000 kWh/m2/rok. Jest to wartość porównywalna do nasłonecznienia w innych europejskich krajach jak Niemcy.

Jaki jest termin wymiany licznika?

Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii Zakład Energetyczny ma obowiązek wymiany Licznika na dwukierunkowy do 30 dni od daty wysłania zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji.

Jaki jest najkorzystniejszy okres rozliczeniowy z ZE w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej?

W przypadku instalacji dobranej adekwatnie do zużycia najkorzystniej rozliczać się z Zakładem Energetycznym raz do roku, przy taryfie G11.

Dlaczego licznik pokazuje co innego niż falownik?

Falownik monitoruje energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, a Licznik pokazuje energię oddaną do sieci. Różnica w tych wartościach to ilość energii, która została skonsumowana na bieżące potrzeby. Przyjmuje się, że około 30% energii z instalacji jest konsumowana na bieżąco, a tylko nadwyżka trafia do sieci.

Czy to normalne, że falownik wyłączy się w nocy?

Tak. W nocy ze względu na brak promieniowania instalacja nie generuje prądu, więc falownik, aby nie pobierać prądu przechodzi w tryb czuwania. Samoistne wzbudzenie falownika nastąpi, gdy promienie słoneczne zaczną oświetlać moduły fotowoltaiczne.

Czy falownik będzie się wyłączał przy wysokim napięciu w sieci?

Może wystąpić taka sytuacja. W przypadku przestarzałych Linii energetycznych, zgodnie z polską normą, falowniki wyłączają się przy napięciu 230V +/- 10%. Aby uniknąć takiej sytuacji zaleca się podpięcie instalacji fotowoltaicznej do rozdzielni i maksymalne skrócenie połączeń prądu zmiennego AC (montaż falownika jak najbliżej rozdzielni głównej). W przypadku wysokiego napięcia w sieci przed montażem instalacji zaleca się stosowanie falowników, które posiadają funkcję kompensacji mocy biernej (Q-U), np. Fronius lub Huawei.

Czy instalacja fotowoltaiczna działa w zimie?

Tak, instalacja fotowoltaiczna działa także w zimie, gdyż na jej działanie nie wpływa temperatura zewnętrzna. Warunkiem pracy instalacji jest jedynie obecność promieniowania słonecznego.Jeżeli moduły fotowoltaiczne znajdą się pod pokrywą śnieżną to oczywiście nie będą pracować, bo promienie słoneczne nie „przedostaną" się przez pokrywę. Trzeba jednak pamiętać, że moduły fotowoltaiczne pokryte są specjalnym szkłem, z którego pokrywa śnieżna ześlizguje się szybciej niż z pokrycia dachowego.

Czy instalacja fotowoltaiczna działa w czasie deszczu?

Tak. Opady deszczu nie zaburzają pracy instalacji fotowoltaicznej. Jednak najczęściej w czasie opadów deszczu występuje duże zachmurzenie, co obniża produkcję z instalacji.

Kiedy dostanę kwotę dofinansowania z Mojego Prądu?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć dopiero po montażu. Ponadto instalacja musi być już odebrana przez Zakład Energetyczny, a prosument musi posiadać zaświadczenie o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci. Wypłata środków zajmuje zazwyczaj do 3 miesięcy.

Czy muszę ubezpieczyć instalację?

Ubezpieczenie instalacji nie jest obowiązkowe. Warto jednak rozważyć tę opcję i ubezpieczyć się od nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Jak działa optymalizator?

Szczegóły działania optymalizatorów różnią się u poszczególnych producentów. Co do idei, optymalizator mocy ma za zadanie obciążyć moduł PV w sposób optymalny, czyli taki, który w danych warunkach oświetlenia zapewni na wyjściu największą możliwą moc, niezależnie od tego, jaki prąd i napięcie generują pozostałe moduły w szeregu. Jeżeli na module fotowoltaicznym pojawi się cień, zmniejszy się prąd, jaki dany moduł będzie generować.Jeżeli moduł ten jest połączony w szeregu z innymi modułami, spadek prądu na zacienionym module przełoży się na spadek prądu w całym szeregu modułów lub zostanie on „odcięty" przez diody obejściowe.

Czy panele są odporne na warunki atmosferyczne jak grad i silny wiatr?

Panele fotowoltaiczne są odporne na grad, zalegający śnieg oraz zmienne warunki pogodowe. Każdy panel fotowoltaiczny jest testowany pod kątem wytrzymałości na grad i podmuchy wiatru. W karcie katalogowej modułu fotowoltaicznego są podane wartości w Pascalach (Pa), jakie wytrzymują panele na działanie gradu i wiatru.

Jak ciężkie są panele fotowoltaiczne?

Moduł fotowoltaiczny o powierzchni ok. 1,8 m2 waży zazwyczaj około 19-20 kg. Konstrukcje wsporcze wykonane są z aluminium, dlatego kompletne instalacje fotowoltaiczne są lekkie i nie wpływają na stabilność konstrukcji dachu.

Czy muszę być właścicielem nieruchomości, aby założyć instalację?

Nie. Instalacja może być zamontowana i podłączona do sieci pod warunkiem złożenia oświadczenia o tytule prawnym do nieruchomości. Wystarczy, że dzierżawisz lub wynajmujesz nieruchomość, żeby zamontować instalację fotowoltaiczną.

Czy fotowoltaika powoduje hałas?

Panele fotowoltaiczne nie emitują hałasu. Jedyną częścią instalacji fotowoltaicznej, która powoduje hałas jest falownik, którego poziom natężenia dźwięku sięga 30-45 dB, czyli jest porównywalny do pracy domowej lodówki.

Jak mogę wykorzystać energię, która jest produkowana, gdy nie ma mnie w domu?

Produkcja energii odbywa się, kiedy większości ludzi nie ma w domu i nie może z niej korzystać. Dlatego wprowadzono przepisy określające współpracę między domowymi producentami energii, a dystrybutorami energii. Dzięki nim możliwe jest przekazywanie wyprodukowanej energii do dystrybutora (PGE, ENEA, ENERGA, Tauron, lnnogy) i odbieranie jej później. W zamian za magazynowanie energii, dystrybutor pobiera 20% lub 30% w zależności od mocy instalacji, co oznacza, że otrzymasz resztę energii wyprodukowanej przez Twoją instalację fotowoltaiczną.

Jak długo będzie działać instalacja?

Żywotność paneli fotowoltaicznych to 25 - 35 lat. Producenci oferują gwarancję minimum 12 lat na produkt oraz co najmniej 25 lat na liniową moc panelu. Brak ruchomych części w instalacji podwyższa bezawaryjność w porównaniu do np. turbin wiatrowych.

Jaka jest awaryjność paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne przed wprowadzeniem na rynek są szczegółowo testowane i sprawdzane (np. na obecność mikropęknięć).Awaryjność modułów jest bardzo niska, ponieważ są one odporne na wszelkie warunki atmosferyczne. Gwarancja producentów na panele fotowoltaiczne wynosi od 12 do 12 lat oraz do 30 lat na liniową moc panelu.

Czym różni się panel fotowoltaiczny od kolektora słonecznego

Różnica w wyglądzie zewnętrznym jest niewielka. Zasadnicza różnica występuje w działaniu obu urządzeń. Kolektor słoneczny zamienia energię promieniowania słonecznego w energię cieplną. Krążący w obiegu czynnik odbiera ciepło od kolektora i przekazuje je w wymienniku wodzie użytkowej. Moduły fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną, taką jaką mamy w gniazdkach.

Jak długo trwa montaż instalacji fotowoltaicznej?

Montaż instalacji w 85% przypadkach trwa jeden dzień. Zdarzają się jednak sytuacje, w których montaż może się przedłużyć. Wynika to głównie ze skomplikowania dachu i mocy instalacji.

Zanim wyjdziesz!

ODBIERZ SWÓJ e-VOUCHER o wartości 500 zł na TWOJĄ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ!