MIKROFALOWNIKI TO:

Efektywność twojej instalacji

W systemach opartych o mikroinwertery panele fotowoltaiczne pracują równolegle, a nie szeregowo jak to ma miejsce przy falownikach centralnych. Oznacza to, że każdy moduł pracuje zawsze z dostępną maksymalną mocą. Dlatego suma ich produkcji zawsze będzie większa. To zasadnicza korzyść przynoszona przez mikrofalowniki.

W przypadku instalacji klasycznej, zacienienie nawet jednego ogniwa, wpływa na pracę całego systemu, obniżając produkcję prądu nawet o kilkadziesiąt procent.

Mikofalowniki połączone z wysokiej klasy modułami fotowoltaicznymi gwarantują więc w naszych warunkach pogodowych produkcję wyższą nawet o 15%. Każdy moduł pracuje autonomicznie, i każdy z nich jest też oddzielnie monitorowany. Załączona aplikacja pokaże parametry pracy każdego modułu osobno, co umożliwi szybkie reagowanie na wszelkie anomalie.

Bezpieczeństwo twojej instalacji

Mikrofalowniki są jednocześnie tak małe, wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne (spełniają normę IP67), że standardowo mocowane są na zewnątrz budynku, pod modułami. Oszczędzamy miejsce w budynku, ułatwiamy chłodzenie, oddalamy pracujące urządzenie od mieszkańców zwiększając BEZPIECZEŃSTWO. Nie ma też emisji hałasu ani ciepła. A ponadto standardowo mają gwarancje na 10 lat, z możliwością wydłużenia do 20 lat.

Wartość bezpiecznego napięcia dotykowego wynosi 25V dla napięcia zmiennego i 60V dla napięcia stałego. W instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej falownik centralny (stringowy) zawierającej np. 20 modułów(paneli) połączonych szeregowo występuje napięcie stałe o wartości nawet 1000V, a do każdego modułu dochodzi nawet kilometrowej długości kabel, w którym jest napięcie 1000V.

Są to już wartości bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia.

Mikroinwertery niwelują ryzyko zapłonu, ponieważ usytuowane tuz pod modułem minimalizują długość przewodu (łańcuchów przewodu) . Awarie łuku DC nie występują w instalacjach wykorzystujących mikroinwertery. W instalacjach opartych o technologię mikroinwerterów prąd stały generowany przez moduły fotowoltaiczne jest zamieniany na prąd zmienny (AC) bezpośrednio na poziomie modułu przez mikroinwertery. Między modułami nie ma długich łańcuchów przewodów prądu stałego, a napięcie prądu stałego jest zawsze poniżej 60V.

W razie pożaru, także kiedy nie ma on przyczyny w instalacji PV,strażacy będą mogli podjąć się akcji gaśniczej – wystarczy odłączenie głównego zasilania budynku aby zagwarantować, że nikt nie zostanie porażony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *