Agroenergia

Cel programu:

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które
pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

W skrócie mówiąc – zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Dla kogo Agroenergia?

Program dedykowany jest dla:

  1. Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
  2. Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Wysokość dofinansowania:

Twórcy programu Agroenergia założyli, że dofinansowanie może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (do 25 tys. zł), uzależnionych od mocy planowanej instalacji:

Ważne:

 Inwestycja nie może ruszyć przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu,
Dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji i ma charakter refundacji poniesionych przez inwestora kosztów,
 Instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem montażu,
 Dofinansowanie obejmuje jedynie nowopowstające instalacje, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejących,
 Dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale nie z innymi programami realizowanymi ze środków publicznych (Mój Prąd, Czyste Powietrze).

Agroenergia rusza od 20.07.2021r

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Dla płatników podatku rolnego: 

-właścicieli bądź użytkowników wieczystych gruntów,

-posiadaczy samoistnych gruntów,

-posiadaczy gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego).

Ulga może objąć 25% kosztów poniesionych na inwestycję. Otrzymana kwota jest odliczana od podatku rolnego, a odpisów można dokonywać przez następne 15 lat.

Odpisy można dokonywać poprzez udokumentowanie wszystkich kosztów związanych z pv – fv imienne. 

Przykład: 

Koszt instalacji wynosi 40 000 zł to ulga wyniesie 10 000 zł, bo: 0,25×40000=10000 zł, Jeśli podatek roczny u rolnika wynosił 690 zł to zostanie z niego zwolniony na 14,5 roku, ponieważ: 10 000/690=14,5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *